درباره ما

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

" سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران" در سال 1347 با هدف توسعه و بهبود وضع صنایع کوچک و همچنین کمک به سرمایه گذاران تشکیل گردید. این سازمان پس از یک دوره ادغام در وزارت صنایع در سال 1362،مجدداً با اعمال تغییراتی با عنوان جدید" سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران" در سال 1384 فعالیت خود را از سرگرفت و به عنوان سازمانی توسعه‌ای و با هدف افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور با تاکید بر محورهای زیر :

 • توسعه صنایع کوچک و متوسط
 • توسعه و تکمیل زیر ساخت های مورد نیاز استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی
 • بهبود فضای کسب وکار صنایع کوچک کشور
 • استقرار سازمانی پویا، دانش مدار،چابک و همسو با تحولات جهانی

نقش آفرین شده و در راستای سیاست ها و فعالیت های حمایتی خود از واحدهای کسب و کار در عرصه داخلی و بین المللی، با همکاری شرکت "توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن"، راه اندازی سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار (سککوک) را در دستور کار خود قرار داد.

شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن

شرکت "توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن" با تجارب ملی در حوزه های بانکداری و پرداخت الکترونیکی، ایجاد اکوسیستم های پیشرو کسب و کار به کسب و کار در مجموعه های بزرگ کشور و توانمندی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدام به ایجاد یک اکوسیستم پویای کسب و کار به کسب و کار به منظور :

 • ارتقاء آموزش اعضاء
 • گسترش تعامل بین اعضا و بهبود سرعت تعامل
 • هم افزایی
 • صرفه جویی در هزینه ها
 • دسترسی به ابزارهای مالی پیشرو
 • دسترسی به ابزارهای مالی پیشرو
 • دسترسی به ابزارهای مالی پیشرو
 • تولید، خرید و فروش سریع تر و بهینه
 • افزایش صادرات و ارتقاء ضرایب و فاکتورهای اقتصادی در سطوح محلی، منطقه ای و کشوری

در چارچوب سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار(سککوک) نمود.

سامانه کشوری کسب و کار به کسب وکار(سککوک)

" سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار" (سککوک) در راستای ایجاد یک ساختار کشوری با ارتباطات بین المللی برای تحقق اکوسیستم فراگیرکسب و کار به کسب و کار با دربرگیری:

 • زیرساخت های خرید و فروش اینترنتی
 • زیرساخت های مالی و اعتباری مدرن
 • زیرساخت های لجستیکی پیشرو
 • زیرساخت های ارتقا دسترسی به دانش و آموزش

طراحی شده و فعالیت می نماید.

سککوک دارای سه بخش:

 • B2B(Business-to-Business)
 • B2C(Business-to-Costumer)
 • باشگاه مشتریان(Loyalty club)

بوده که انواع معاملات از جمله معاملات نقدی، غیرنقدی، مشروط، مدت دار و ... با کمک تنوعی از ابزارهای پرداخت از قبیل کارت بانکی،کارت زیر خط، کارت اعتباری، پول رمز نگاری شده، برات الکترونیکی و ... توسط واحدهای کسب و کار عضو، در بخش های مرتبط قابل انجام است.

مبنای فعالیت سامانه مبادله کالا و خدمات بین تامین کننده به عنوان یک طرف و متقاضی آن کالا و خدمات به عنوان طرف دیگر است.

 • خدمات بازاریابی و آموزش
 • سرویس های رایانش ابری
 • خدمات مالی چرخه تامین(SCF)
 • خدمات مدیریت چرخه تامین(SCM)
 • خدمات لجستیک و حمل و نقل(LM)
 • خدمات مشاوره ای در حوزه های حقوقی، بازرگانی، سرمایه گذاری و ...