تماس با ما

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی: تهران ، میدان ونک، خیابان خلیل زاده، پلاک 28

کد پستی: 1969733713

تلفن: 87634350 21 98+ 9129748330 98+

تماس با ما: info@sakkook.ir

مشکلات فنی: support@sakkook.ir

نظرات و پیشنهادات: projectmanager@sakkook.ir